Menu
نویسنده مطلب : فروغ حق پرس

مطلب مورد بحث:

کتاب پنجمین فرمان نوشته پیتر سنگه درباره سازمان یادگیرنده


به نظرمن این پنج مورد، شاخص های اصلی برای ارزیابی یک شرکت می باشد و از آنجا که شرکت ها ( عموما اعضا در قالب تیم با یکدیگر همکاری دارند ) بر مبنای توانایی های افرادشان سنجیده می شوند، باید این شاخص ها را در آنها پرورش داد. اما قبل از اینکار برای اینکه بتوانیم یک سازمان یادگیرنده داشته باشیم، باید انگیزه در آنها ایجاد کرد تا افراد میل به رشد و پیشرفت در محل کار داشته باشند.

تفکر سیستمی
قابلیت‌های شخصی
مدل‌های ذهنی
چشم انداز مشترک
یادگیری تیمی