امین طاها - توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است
Menu
نویسنده مطلب : امین طاها

مطلب مورد بحث:

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است


پژوه: مذاکره

– در این زمینه سعی میکنم،هر روز یک ساعت وقت بگذارم و مقالات، آموزش ها و منابع معتبر را برای تقویت خودم پیگیری کنم.

ابتدا نیاز به یک روانشناسی دقیق داشتم تا بتوانم از نظر روحی و روانی به یک منطقه امن برسم که در مرحله های پایانی آن قرار داد.

بعد از مطالعه هر مطلب جدید ابتدا با خود تمرین میکنم، یک گفتمان دونفر که سعی میکنن در مذاکره همو به چالش بکشن.

 

پایدار باشید.(متممی های برجان نشسته.)