- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : فرید فرهادی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


من مربی بیس بال هستم.در بعضی مواقع از مسابقه سعی میکنم تیمم را آنالیز کنم زیرا به شدت ورزش بیس بال نیاز به استراتژی دارد،سعی میکنم رفتار بازیکنانم را تجزیه و تحلیل کنم و به مغز خود فشار می آورم،جزییات رفتارشان برایم مهم میشود اما کمی که میگذرد به این نتیجه میرسم نیاز به تحلیل زیاد نیست،فلان بازیکن خسته است و از نوع حرکات بدنیش پیداست یا از نوع بازی کردنش و نیاز به تجزیه و تحلیل زیاد رفتاریش نیست.