Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام
ممنون که مطالب خوبی رو به اشتراک میذارین.
مطالعه در زمان و مکان مشخص و اینکه با تأمل باشه بسیار نکته خوبی بود که خوشبختانه رعایت میکنم اما نت برداری رو باید تمرین کنم.
در مورد تکنیک تند خوانی که دوستان مورد سؤال قرار دادن فکر میکنم سطح بالایی از مطالعه هست که درصورت رسیدن بهش فرد در عین تند خوانی تمرکز و تأمل داره و با مطاله انفعالی تفاوت داره.