Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی


گاهی اوقات خودم رو یک کمال گرای افراطی میبینم و مهم ترین چالشی که باهاش روبه رو میشیم احساس استرس و درماندگی از نرسیدن به اهداف و فشار آوردن به اطرافیانم هست .

به نظرم برای تشخیص این فرد میتونید ازش درباره فرایند آماده شدنش برای جلسه مصاحبه و کارهایی که انجام داده و میخواسته انجام بده و نشده بپرسید!