Menu
نویسنده مطلب : سید حسین بیننده

مطلب مورد بحث:

شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه‌ی محتوا


۱.در مورد چالش آب یخ ، شاخص مصرف تعداد بازدید کنندگان ویدیوها یا کسانی که به هر طریق مطلبی در مورد چالش شنیده اند ، شاخص engagement تعداد افرادی که ویدیوها را کامل دیده اند و احتمالا نظر خود را در مورد آن گفته اند ، شاخص lead ، به تعداد افرادی که بعد از آشنایی با موضوع چالش ، شخصی را به چالش دعوت کرده اند ، و در نهایت افرادی که چالش را پذیرفته و سطل آب را خالی کرده اند (خود به ارایه یک محتوای جدید پرداخته اند و از این روش به کمپین کمک کرده اند ) و یا مبلغ صد دلار را پرداخته و بصورت مستقیم به کمپین کمک کرده اند.
نکته جالب اینکه شاید آشنایی مردم با این بیماری منجر به بوجود آمدن متخصصین در این حوزه شود که خود می تواند از فاکتورهای عملکردی باشد.

۲. اگر در وبسایتمان مطالب فنی مفیدی قرار گیرد ، کلیه ارجاعاتی که (به احتمال زیاد از طریق موتورهای جستجو) به مطالب سایت می شود شاخص مصرف ، کسانی که واقعا مطلب را تا انتها مطالعه کرده اند و تشکر کرده و یا نظری در این مورد ابراز داشته اند مصداق شاخص درگیر شدن با محتوا . کسانی که از طریق مشاهده مطالب مفید سایت علاقه مند به آشنایی با شرکت و نویسندگان مطالب سایت شده اند و احتمالا روی لینک نام نویسنده و یا لینک درباره ما در سایت کلیک کرده اند مصداق شاخص تولید مخاطب راغب خواهند بود، در نهایت کلیه مشتریانی که آشنایی اولیه خود را از طریق مطالب فنی سایت بدست آورده اند ، مصداق شاخص اقدام نهایی می باشند.