Menu
نویسنده مطلب : عباس نجفی

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


هر روز فقط دوبار اول صبح و اخر شب شبکه های اجتماعیم رو چک میکنم

هر روز ۲ ساعت برای مطالعه زبان

۲ ساعت متمم خوانی یا مطالعه در زمینه بازاریابی مطالعه میکنم

و ۲ ساعت هم به آموزش و تمرین بیشتر مهارت عکاسیم و ادیت ویدئو اختصاص میدم