Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

بهترین تفریح را به کار تبدیل کنیم یا کار را به بهترین تفریح؟


به نظرم آدمی از هر آنچه که مجبور به انجام آن شود، بیزار است و حداقل بعد از مدت کوتاهی بیزار خواهد شد.

اگر فردی برای تفریح به یک جزیره بسیار زیبا برود، بیشترین لذت را از طبیعت و امکانات موجود در آن جزیره خواهد برد و شاید حتی سالی چند ماه هم حاضر شود در آن جزیر زندگی کند ولی اگر به همان فرد وقتی که در حال لذت بردن حداکثری از لحظاتش در آن جزیره است، گفته شود که بایستی مدتی به اجبار در آن جزیره بماند و زندگی کند، بلافاصله، آن جزیره با تمامی امکانات و زیبایی‌هایش برای او تبدیل به یک زندان دلگیر خواهد شد و از هر امکانی برای فرار از این زندان استفاده خواهد کرد.

به نظرم زمینه، موضوع و کار مورد علاقه هم به همین شکل است. اگر فرد احساس کند که هر روز از روی اجبار باید کاری را به انجام برساند و در صورت انجام ندادن آن شرایط سخت و ناخوشایندی برایش پیش خواهد آمد، بلافاصله این کار دلزده‌اش خواهد کرد و در پی این خواهد بود که به هر طریق ممکن از آن فرار کند.