Menu
نویسنده مطلب : عباس

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


با سلام و درود

– برای اینکه ارزش های سازمانی را بتواند در سازمانش عملی کند خودش همواره پیشرو است…به عبارت بهتر نقش یک الگو را ایفا می کند…به موقع در محل کار حاضر می شود ، با مشتریان خوب برخورد می کند، تصمیم هایش مبتنی بر تجزیه و تحلیل است و … مصادیق دیگری از ارزش هایی که در سازمان باید به آن ها توجه شود