Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

زیبایی دنیای میکروسکوپیک


من یه زمانی مسیول روابط عمومی یک شرکت نفتی بودم که تقریبا هزار تا کارمند داشت. و هر روز صبح یک ایمیل با این سبک زنگ تفریح شما برای همه کارمندها ارسال می کردم. و تقریبا همه راضی بودن چون باعث می شد لحظاتی ازون محیط سرد و مهندسی و خشک بیرون باشن