Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی در ارتباط با فرایند یادگیری


گرفتن مدرک MBA برای بهبود وضعیت شغلی:
برای نزدیک شدن به این هدف شروع به مطالعه پراکنده در این حوزه کردم. به خاطر نداشتن مقدمات لازم و سواد مقدماتی این مطالعه ها بسیار کم نتیجه بود (فیدبک) در نتیجه تصمیم به ثبت نام در دوره های MBA در دانشگاه ها کردم اما به دلیل مشغله بسیار زیاد نتوانستم دوره مناسبی به جز دوره سه ماهه فشرده پیدا کنم. با مشورت با دوستان و صاحب نظران این حوزه (فیدبکِ موجب تغییر مدل ذهنی) از این دوره ها صرف نظر کردم و به گسترش سوادم با شرکت در دوره مجازی متمم کردم (قوانین تصمیم گیری جدید)
در واقع پس از تعمق در موضوع و گرفتن فیدبک (بیشتر با یادگیری از طریق تفکر کردن در یک موضوع یا مسئله) مدل ذهنی مدرک گرا تغییر کرد و پذیرفتم که بدون مدرک و با داشتن سواد این حوزه می توان به نتایج مورد نظر رسید. (اقدامی جدید برای رسیدن به هدف)