Menu
نویسنده مطلب : فاطیما ایزدی

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


در زندگی فردی میتوان فردی را مثال زد که برای کسب اعتبار، خود را وقف کار میکند. این موضوع ممکن است تا مدتی باعث پیشرفت اجتماعی و اعتبار شود اما بی توجهی به سایر جوانب زندگی میتواند باعث کاهش اعتبار او شود. در کسب و کار هم مثالهای زیادی وجود دارد همانگونه که دوستان دیگر بیان کردند.

درکسب و کار برای پرهیز از گرفتار شدن در پارادوکس ایکاروس باید از استراتژیهای آینده نگر و انعطاف پذیر استفاده کرد و به اصطلاح تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاشت. به عنوان مثال تنها بر گسترش سهم بازار برای یکی از محصولات پرفروشمان تاکید نداشته باشیم و به آینده دیگر محصولات نیز توجه شود.