Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

تهیه خلاصه مدیریتی در گزارش نویسی


سلام

در تهیه گزارش، نوع سازمانی که در آن کار می کنیم نیز مهم است دولتی است یا خصوصی. در سازمانهای خصوصی هدف افزایش سود پایدار است و تهیه کننده گزارش با توجه به نوع گزارشی که تهیه می کند همواره باید این مهم را در نظر داشته باشد. منافع کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت بنگاه را در نظر بگیرد و متناسب با آن گزارش را تهیه کند. ولی در سازمانهای دولتی مسئله تفاوت و پیچیدگی زیادی دارد. به نظر می رسد لازم است خارج از منافع سازمان مسائل دیگر را نیز در نظر گرفت که شاید با منافع سازمان در تضاد است. در بخش دولتی اولویت با منافع مردم است. ممکن است در شرایطی منافع مردم با منافع سازمان در تضاد باشد. به نظر من تهیه گزارش در سازمانهای دولتی بسیار پیچیده تر از سازمانهای خصوصی است.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟