Menu
نویسنده مطلب : علی جابر

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


این که شکست یک فرد موفق به اندازه‌ی موفقیتش هیجان‌انگیز است را کاملاً قبول دارم. مثال عینی این روزهایش هم خوزه مورینیو مربی چلسی.

در این بحث به نکته‌ی جالبی برخورد کردم. اینکه موفقیت محدود شده به ثروت، قدرت و شهرت. حال آنکه با این نظر هم کاملاً مخالفم. به نظر می‌رسد که موفقیت یک چیز! غیرقابل توصیف باشد. شاید یک احساس رضایت درونی باشد. تا زمانی که موفقیتی به دست نیاوردم نمی‌توانم در این مورد نظری بدهم.

به همین دلیل به نظرم موفقیت کاملاً شیرین است و جنبه‌ی تلخی ندارد. معتقدم موفقیت فقط و فقط عبارتست از اراده برای رسیدن به هدف با مقدار متنابهی شانس.