Menu
نویسنده مطلب : علیرضا داداشی

مطلب مورد بحث:

پیتر سنگه و چند جمله کوتاه در مورد تفکر سیستمی


سلام.

علاوه بر مبحث «تفکر سیستمی»، پیتر سنگه نقش خیلی مهم و تاثیرگذاری در موضوع «یادگیری سازمانی» و «سازمان یادگیرنده» دارد.

آن اندازه که گرچه این دو واژه حدود چهل سال پیش از «سنگه» در دهه ی ۱۹۵۰ توسط «schon» و «argyris» مطرح شده بود ولی تلاش ها و جدیت او در دنبال کردن این موضوع و تاثیرات مهمی که در این حوزه از خود به جای گذاشته باعث شده که اکثراً موضوع «سازمان یادگیرنده» و «یادگیری سازمانی» را با نام او بشناسند.

ممنونم.