Menu
نویسنده مطلب : سیّدمهدی سیّدصدر

مطلب مورد بحث:

سنگی بر کوهی


با سلام و ادب

قدرت ذهن!

مایلم نظرمو در مورد تصویر سوم بگم

به عقیده من این اثر هنری در مورد قدرت ذهن بشر صحبت میکنه

اینکه این شخص در ارتفاع به این بلندی (ابرها زیر پای اون هستند) با استفاده از تواناییهای ذهنیشه که میتونه روی اون طناب قدم برداره!

تو عکس نشون داده میشه که این قدرت انقدر زاده که در صورت خطا و خالی شدن زیر پاش باز هم سقوط نمیکنه (طناب از توی سر اون رد شده) ولی اگر این طناب و قدرت فکر و تمرکز نباشه امکان سقوطش خیلی زیاده!

اینکه انسان با تکیه به قدرت درونی خودش و اتکا به ذهنش هرکاری رو میتونه انجام بده (چون به قدرت لایتناهی خدا وصله )

باسپاس