Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

جملاتی از کتاب روشنگری شگفت انگیز پروفسور کاریتا | استیون لوکس


از جملات و پاراگراف هایی که خوندم متوجه شدم که پروفسورکاریتا داره به این مساله اشاره میکنه که نظامی گری- منفعت طلبی و یا همبستگی جمعی هر کدوم به تنهایی نمیتونن به مردم یک مملکت فایده برسونن و این فایده هم چیزی نیسه که در همه دنیا بتونه به یک شکل خودش رو گسترش بده..

باید توازن و تعادل در هر چیزی برقرار باشه تا مردم یک جامعه بتونن به آینده زیبایی فکر کنن و از لحظات زندگی سود ببرن.

با اینکه کتاب رو نخوندم خیلی مشتاق به خوندنش هستم.

ممنونم متمم از معرفی این کتاب و جملاتی که نوشتی