Menu
نویسنده مطلب : حمید طهماسبی

مطلب مورد بحث:

موانع تفکر استراتژیک و نگاه استراتژیک به کار و زندگی


– حوزه اثر تصمیم گیری و انتخاب در یک تفکر استراتژیک اهمیت دارد

– داشتن متر و شاخص مناسب و تشخیص اینکه در اینجا خودِ “مناسب” به چه معناست.

– پیش بینی اتفاقات بد احتمالی قبل از اینکه رخ دهند

– داشتن نگاه جامع نگر (holistic) و نگرش سیستمی به همسو کردن فعالیت های یک مجموعه کمک می کند

– خروجی گرفتن (تحلیل، برنامه ریزی، تفکر استراتژیک و … تمام این ها زمانی درست هستند که خروجی مورد انتظار و مقبولی را ارائه دهند)

– میل به صعود و پیشرفت

– برنامه ریزی و تعهد به آن

– اولویت بندی در انجام امور (کم پیش می اید که ما به همه کارهای خود برسیم، پس بهتر است مهمترین ها و تاثیرگذارترین ها را انجام بدهیم)

– آن هایی هم که دغدغه کمبود زمان را دارند باید بدانند امروز اگر برای کارهای کوچک و مهم و استراتژیک وقت نگذارند به بهانه ای که کار دارند، چند سال دیگر اصلا کاری وجود نخواهد داشت که مشغول آن باشند. فقط به خاطر اینکه مسائل را در زمان مناسب ندیدند و در جهت رفع آن ها اهمال کاری کردند.

به نظر من تیپ شخصیتی b بودن هم می تواند یکی از موانع تفکر استراتژیک باشد