Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان

مطلب مورد بحث:

تشخیص مسئله و تعریف مسئله | مسئله یابی گام اول حل مسئله است


دوستان متممی سلام

حدود چهار سال پیش ؛ علاقه و اشتیاقم به ایجاد یک کسب و کار را با استاد کارآفرینی ام مطرح کردم. ایشان در استانداری فعال بودند و به من پیشنهاد تاسیس شرکتی را دادند تا بصورت مشترک در آن فعالیت کنیم . در واقع در شرکت های زیادی سهام دار بودند و قرار شد به دلیل نفوذی که در سازمان داشتند بعضی از پروژه ها را به شرکت من ارجاع دهند.

قرار شد من شرکت را ثبت کنم ، ایشان سه نام پیشنهادی برای شرکت به من دادند . اسامی شرکت بنظرم تا حد زیادی تکراری و مضحک بود. دقیق یادم نیست ولی چیزی شبیه به : شرکت ایده پردازان ایساتیس یزد یا شرکت داده پردازان کویر یزد !

و من یک کمال گرا !آنقدر به نام شرکت ها فکر کردم و فکر کردم و فکر کردم که بصورتی کلی همه چیز از طرف استاد مختومه شد !

 ۱٫ آیا این موضوع مربوط به من بود ؟

بله کاملا . این اشتباه من بود. من بدلیل کمال طلبی ام حاضر نبودم حتی از نام شرکت هم بگذرم و انتظار داشتم همه چیز از ابتدا عالی باشد.

 ۲٫ آیا نام یا شرح درستی برای مساله انتخاب کردم ؟

قطعا نه. صورت مساله برای من ” انتخاب نام شرکت “ نبود . من تصور می کردم با انتخاب یک نام مناسب و متفاوت ؛ پرستیژ ، موفقیت و همه چیز شرکت را تغییر خواهم داد. من آن را پروسه ای برای “ انتخاب همه چیز در مورد شرکت “ می دانستم !

 ۳٫ آیا حوزه را بیش از حد باز یا بسته تعریف کردم ؟

فکر می کنم حوزه را بیش از حد باز در نظر گرفتم زمانی که تصور کردم نام شرکت بسیار اهمیت دارد و

از طرفی حوزه را بیش از حد بسته در نظر گرفتم زمانی که تصور کردم ، نام مناسب قطعا یک نام متفاوت است و حاضر به پذیرش یکی از اسامی پیشنهادی استادم نشدم.

۴٫ آیا مدل ذهنی ام را به مساله تحمیل کردم ؟

بدون شک. من با مدل ذهنی که همواره داشته ام یعنی کمال طلبی ؛ آنچه میشد همه چیز باشد را ؛ به هیچ چیز تبدیل کردم !  من تصور می کردم موضوع تاسیس شرکت آنقدر که برای من اهمیت دارد برای استاد موضوع مهمی نیست زیرا در شرکت های دیگری نیز فعال است. در نتیجه تلاش کردم با اهمیت دادن بیش از اندازه و کمال طلبی ام ؛ عدم توجه او را به شرکت جبران کنم . در حالیکه اکنون معتقدم واکنش های سریع او برای حل مشکلات ثبت شرکت نشاندهنده اهمیت او به این موضوع بود.

۵٫ آیا افق زمانی درستی برای مساله تعریف کردم ؟

متاسفانه من . گمان من این بود که نام شرکت سالهای سال بر کیفیت کار ما تاثیر خواهد گذاشت. همچنان معتقدم نام شرکت بسیار مهم است اما نه تا آن اندازه که من تصور می کردم .

یکی از دوستانم چندین سال پیش در یک تصادف مرگبار تقریبا مرد و دوباره زنده شد ! بیش از ۹ جراحی انجام داد اما متاسفانه وضعیت ظاهری اش هرگز به حالت عادی برنگشت.

پدرش بعدها به او گفته بود : اینکه تصادف کرده ای و هزینه های زیادی برای آن پرداخت کرده ای ؛ از نظر روانی ، جسمی ، زیبایی و مالی چندان اهمیتی ندارد اگر آموخته باشی که ؛ آنگونه که تصمیم گرفتی و رفتار کردی اشتباه بود !

و من آموختم …

تشخیص مسئله و تعریف مسئله | مسئله یابی گام اول حل مسئله است