Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

اهمیت بازنشر، بازسازی و بازآفرینی محتوا در استراتژی محتوای شما


برای من اولین روش خوب بازیابی و بازآفرینی محتوا که به ذهنم میرسد، همین سایت متمم است که به بر روی صفحه ی اصلی سایت به نمایش گذاشته میشود و معمولا باعث میشود که من یا آن مطلب را خوانده و سری درس های مرتبط با آن مطلب را بخوانم و یا درسی تکراری برای من است و من برای بازیابی اطلاعات خود از آن استفاده میکنم.