باران - تعریف استرس چیست؟ (در جستجوی علت استرس) usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : باران

مطلب مورد بحث:

تعریف استرس چیست؟ (در جستجوی علت استرس)


به نظر من گفتن این که با موضوع استرس سازت روبرو شو تا ترس و استرست از بین برود، خیلی همه جا عملی نیست. گاهی اوقات مواجهه با آن عامل درحالیکه روش کنترل استرس را بلد نباشیم، ممکن است خطرناک باشد و کارهایی ازمان سر بزند که درحال عادی نمی کنیم.

یک تجربه من در زمینه کنترل استرس این است که بدانیم چه چیزهایی باعث استرس ما می شوند و قبل از اینکه بخواهند با من روبرو شوند، راه روبرو شدن با آنها را تمرین کنیم.

مثال یک- قبلن نوشته ام که من گیتار می زنم. گیتارزدن و آواز خواندن در جمع با من کاری می کند که دیدن دیو دو سر نمی کند. آخرین باری که در جمع گیتار زدم، برای مقابله با استرسم، از قبل اولا بسیار تمرین کردم. دوما صدایم را ضبط کردم و از طریق تلگرام برای گروه های دوستانم که با آنها رودروایسی داشتم فرستادم تا خجالتم کم شود، درحالیکه رودرروی آنها نیستم. سوم اینکه تمرین کردم فکم را موقع خواندن شل کنم. همه اینها خیلی کمک کرد.

مثال دو- حضور در بعضی جلسات کاری برای من استرس زاست. مثلا جلسه ای که قرار است با یک آدم خیلی مهم حرف بزنم و درخواستی بکنم.

قبل ازاین  جلسه همه موقعیت های مختلف را می نویسم. در مورد تک تک شان فکر می کنم و تمرین می کنم که اگر در هرکدام قرار گرفتم چه بگویم و چکار کنم. از وقتی این کار را می کنم، انگار همیشه سلاحی در جیبم قایم کرده ام که استرس تا آن را می بیند، دیگر جلو نمی آید.

به عبارت دیگر از استرس نباید فرار کرد. با آن گلاویز هم نباید شد. باید برایش قبل از اینکه در خانه را بزند، آماده بود و تمرین کرد.

گاهی هم یک روش می تواند این باشد: بدترین اتفاقی که ممکن است برایم بیافتد چیست؟ مثلا تجدید بیاورم؟ یا آواز بخوانم و بگویند صدایش بد بود؟ یا توی جلسه به خواسته ام نرسم؟ آیا این همه ارزش مصرف منابع من(سلامتی ام) را دارد؟