- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


به نظرم ریشه این رفتار را میشود در عدم تفکر سیستمی یافت اگر به ماندگار بودن آن رستوران و خدماتشون فکر کنیم و بهتر بجای ضرر زدن به صاحب رستوران به فکر لذت بردن از موقعیت باشیم تا این رستوران ها همیشه باشند و ما هم برویم و از آنها لذت ببریم. میشه نمونه این رفتارهای را در تالار های عروسی که پر از انواع غذا و دسرها و کیک های مشاهده کرد که در یک بشقاب از همه نوع دسر میذاریم و کل مزه ها با هم مخلوط می شه و در انتها هم متوجه نمی شیم چی خوردیم.