Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا میرزا

مطلب مورد بحث:

مسئولیت پذیری و نقش آن در افزایش عزت نفس


داشتم به جمله‌ی محمدرضا شعبانعلی در مورد تقدیر و اختیار فکر می کردم:

اگر زندگی را بازی در نظر بگیریم تقدیر ورق هایی است که در اختیار ما قرار گرفته (چه خوب و چه بد) اما این ما هستیم که با اون ورق ها بازی می کنیم.این که کجا چه تصمیمی بگیرم و کدام ورق خرج کنیم.

شاید برای شما هم پیش اومده باشه که بعضی اوقات کسی پشت دست یک نفر میشینه و بهش می گه چه بازی انجام بده و من فکر می کنم به جمله ی بالا (اگر مسئولیت اهداف خود را نپذیرید، سرنوشت تلاش‌های امروز شما از دو حال خارج نیست) خیلی شبیه باشه.

اگر ببری خودت نبردی و اگر هم ببازی در بازی خودت نباختی.