Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

خورشیدفروشی


کارتون اول:

ما بسیاری از اوقات قدرت تک تک افراد را در فضای دیجیتال خیلی کمتر از قدرت رسانه‌ها در نظر می‌گیریم ولی در واقع وقتی هم افزایی به وجود می‌آید، قدرت مخابره و توزیع محتوا توسط مردم بسیار فراتر از رسانه‌ها می‌شود و در نتیجه اخبار با سرعت و شتاب بیشتری در بین سایر افراد پخش می‌شود و شاید این به خاطر نفوذ بیشتر افراد نسبت به رسانه‌ها در زندگی خصوصی مردم است.

به نظرم وقتی شایعه‌ای به وجود می‌آید، در صورت همکاری نکردن مردم و عدم توزیع بین فردی، آن شایعه مدت زیادی دوام نخواهد آورد و زیاد فراگیر نخواهد شد.

بنابراین لازم هست، قبل از بازنشر خبر در فضای دیجیتال و فضای حقیقی، اندکی در مورد این کار تامل کنیم و بعد در خصوص انجام آن تصمیم بگیریم. شاید ما یکی از سرشاخه‌های اصلی توزیع و پخش یک شایعه تاثیرگذار باشیم.