Menu
نویسنده مطلب : مهشید افشایی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


یکی از  دردناک ترین تجربه ها مربوط به وقتیه که جلسه برگزار میکنیم و کلی برنامه‌ریزی و بحث و تبادل نظر انجام می دهیم. نهایتا برای اقدامات مورد توافق , مهلت انجام معین می شود. مثلا تا فلان تاریخ فلان کار انجام شود. همه دست اندرکاران حضور داشته اند و صورتجلسه امضا کرده اند اما از همین الان میدانند که این توافق فرمالیته است و به زمانی که برای این جلسه صرف شده و الزام اقدام در تاریخ مورد نظر هیچ اهمیتی نمی دهد.