Menu
نویسنده مطلب : مختار راد

مطلب مورد بحث:

برون ریزی ذهنی


چگونه یک شغل خوب انتخاب کنم؟

در کجا به دنبال شغلی متناسب با تحصیلاتم و توانمندی هایم بروم بطوریکه احساس رضایت و رفاه را نه از ابتا ولی از دو سه ماه اول برایم داشته باشد و در آن بتوانم از دانشته هایم استفاده کنم و میل به پیشرفت در آن شغل و افزایش ارتباطات، من را به افزایش تلاشم حریص کند؟

در کجا به دنبال شغلی مناسب بگردم که با تحصیلاتم همخوانی داشته باشد و توانمندی هایم را بتوانم در آن بکار بگیرم و همچنین علاقمندی هایم را در آینده آن شغل ببینم . ضمن اینکه احساس رضایت و رفاهی که در محیط کار انتظار دارم را نه از ابتدا ولی از دو سه ماه اول برایم داشته باشد ، در آن محیط بتوانم از داشته هایم استفاده کنم و اعتماد دیگران را جلب کنم ؛ جایی باشد که میل به پیشرفت در آن شغل و افزایش ارتباطات، من را به افزایش تلاش حریص کند و بتوانم با دستاورد های اجتماعی آن شغل، زندگی مالی و عاطفی بهتری داشته باشم و حداکثر در ۵ تا ۷ سال ، بتوانم با پس انداز مالی آن ، خانه بخرم