Menu
نویسنده مطلب : امیر جواد شریفیان

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


برای من به عنوان یک مهاجر که شرایط زندگی مطلوبی دارم،برگشت به شهر محل تولدم که ازش خوشم نمیاد حکم همین ترکیب و داره. در طول ۳۶۵ روز سال شاید ۱۰ روز در شهرم باشم اما روز اولی که اونجام از روز ۳۰۰ ام شهر محل زندگیم بیشتر بهم خوش میگذره. خوشحالم از درک مفهوم  نزولی بودن مطلوبیت نهایی چون باعث شد بفهمم چرا علاقه دارم سالی یه بار از شرایط مطلوبم دور بشم.