Menu
نویسنده مطلب : زهرا مشیری

مطلب مورد بحث:

انگیزه های انسان‌ها در گیمیفیکیشن


به نظرم یادگیری یکی از انگیزه هایی است که می توان آن را زیر مجموعه ی انگیزه ی احساس موفقیت در نظر گرفت. اگر فردی هدفش از بازی، یادگیری یک مهارت یا تقویت آن باشد یا بخواهد نکته ی جدیدی را بیاموزد در صورت رسیدن به این هدف احساس موفقیت می کند و لذت می برد. انواع بازی های فکری و مهارتی فردی و گروهی که در رشد تفکر منطقی، تجسم فضایی، کارگروهی و … موثرند با هدف یادگیری طراحی می شوند و البته شاید نتوان بازی ای را نام برد که یادگیری یکی از اهداف قابل حصول آن نباشد.