Menu
نویسنده مطلب : فاطمه

مطلب مورد بحث:

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)


من مجبورم ساعت های زیادی رو مشغول کار کردن باشم. ==> من از بیکاری متنفرم و به همین جهت انتخاب کردم که مسئولیت های متعدد داشته باشم.

من باید دایما بین طبقات مختلف خونه رفت و آمد کنم. ==> من انتخاب کردم که مستقل زندگی کنم و لازمه ی این استقلال چنین رفت و آمدی هست.

من مجبورم به استادم دروغ بگم. ==> در زمانی که باید کار می کردم وقت زیادی صرف نکردم و الان نتیجه ی این کار رو می بینم.