Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

تنهاترین درخت


چون درختی در زمستانم

چون درختی در صمیم سرد و بی ابر زمستانی
هرچه برگم و بارم بود
هرچه از فربلوغ گرم تابستان و میراث بهارم بود
هرچه یاد و یادگارم بود
ریخته است

چون درختی در زمستانم
بی که پنداری بهاری بود وخواهد بود

دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یاکوری
در چنین عریانی انبوهم آیا لانه خواهد بست؟
دیگرآیا زخمه های هیچ پیرایش
با امید روزهای سبز آینده
خواهدم این سو وآنسو خست؟

چون درختی در اقصای زمستانم
ریخته است دیری
هرچه بودم یاد و بودم برگ

یاد با نرمک نسیمی چون نماز شعله ی بیدار لرزیدن
برگ چونان صخره ی کری نلرزیدن
یاد رنج از دستهای منتظر بردن
برگ از اشک و نگاه و ناله آزردن

ای بهار همچنان تاجاودان در راه
همچنان جاوادن بر شهرها و روستاهای دگر بگذر
هرگز و هرگز
بربیابان غریب من
منگر و منگر
سایه نمناک و سبزت هرچه از من دورتر،خوشتر
بیم دارم کز نسیم ساحر ابرییشمین تو
تکمه ی سبزی بروید باز ،بر پیراهن خشک و کبود من
همچنان بگذار
تا درود دردناک اندهان ماند سرود من

مهدی اخوان ثالث (م.امید)

شاید اخوان ثالث یکی از این تنهاترین درختها رو دیده بوده.
 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟