Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

ارتباط چشمی | تماس چشمی و پیامهای چشمهای ما


مطلب بسیار خوب و مفیدی بود.

البته به نظر من باید این نکته رو مدنظر داشته باشیم که در کشور خود ما در گذشته ارتباط چشمی را به نوعی توهین و یا پررویی می دونستند. به خاطر همین موقعی که بچه بودیم یا نوجوون بودیم بهمون میگفتن به بزرگترت زل نزن یا حتی در برخورد با جنس مخالف می گفتند زیاد نگاه نکن و نگاه چشمی با جنس مخالف رو اگر از چند ثانیه بیشتر می گذشت چشم چرونی و بی حیایی قلمداد می کردند.

به همین دلیل فکر می کنم بخش زیادی از مردم مخصوصاً نسل قدیم تر یا بهتره بگیم نسل دهه ۶۰ در این مورد ضعف دارند یا داشتند.

مثلاً خود من در این زمینه صرفاً به خاطر همان تلقینات گذشته، خیلی ضعف دارم و حتی در گفتگو با همکاران خانم یا حتی همکاران همجنس خودم هم نمی تونم بیشتر از چند ثانیه به چشم طرف مقابل خیره بشم و باید طبق عادت بعد از چند ثانیه نگاهم رو به جای دیگه ای تغییر بدم و دوباره مخاطبم رو نگاه کنم.

وقتی هم در جمعی حرف می زنم مدام نگاهم رو روی افراد مختلف تغییر می دم و همون مشکل تکرار میشه :(

البته در حال تمرین برای بهتر شدن هستم و امیدوارم به زودی این مشکل در درون من کمرنگ بشه.