Menu
نویسنده مطلب : محمد علی جواهری

مطلب مورد بحث:

نقشه سفر مشتری چیست؟ | طراحی، ترسیم و بررسی یک نمونه


تمام درس هایی که تا حالا داشتیم رو بصورت کارگاهی یک نفر انجام داده و من از روند کارش با خبر شدم توی این درس و بعضی ابهام هام تا حدودی برطرف شد و از طرفی خیلی بیشتر به اهمیت تدوین این نقشه پی بردم . جالب اینکه بعضی قسمت ها که در درس های قبل از روی اونها به سادگی گذشتم با این درس و عینیتی که داشت برام خیلی جذاب شد و کاربردشو بهتر متوجه شدم

 

شماره گذاری ها برای اقدامات و اختصاص حروف برای کانال ها هم خلاقیت نسیم بود که ارزیابی را بهتر می کند

 

و در آخر آنچه مهم است آخر متن را در طول زمان و هوشمندانه باید به انجام برسانیم تا موفقیت چشمگیری داشته باشیم