Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پروژه در زندگی شخصی : نوشتن پایان نامه
عملیات در محیط کار: گرفتن گزارش وضعیت از پروژه های جاری بصورت ماهانه. پروژه قابل تعریف در این عملیات: طراحی فرمت گزارش دهی همکاران برای سال جدید. چون موقتی است و یک بار و در یک بازه زمانی مسخص هم انجام میشود و پس از آن نیز پایان می یابد میتوان آنرا پروژه در نظر گرفت.