Menu
نویسنده مطلب : کاربر سابق

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


transcendental meditation یا مراقبه متعالی روش بسیار خوبی ست که من سعی دارم انجام بدهم،دیوید لینچ، کارگردان بزرگ آمریکایی کتابی با نام صید ماهی بزرگ نوشته و در آن از تاثیر فوق العاده این نوع از مراقبه درمقابله با استرس و اضطراب در طول زندگی شخصی و حرفه اش گفته و مثال های زیادی زده،او همچنین سایت و بنیادی را در این زمینه راه اندازی کرده است.

http://www.davidlynchfoundation.org

از دیگر روش هایی که انجام می دهم: مطالعه،نفس عمیق،خط خطی کردن روی کاغذ کاهی،پیاده روی و…