الهه نقره - نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : الهه نقره

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام
آیا معیار های من برای شناخت افراد درست بوده؟
آیا میشد مسیرهای ساده تری رو طی کنم تا به همین جایی که هستم برسم وچه بسا بهتر؟
آیا معیار من در انتخاب هام درست بوده؟
آیا واقعاً به همون جایی که میخواستم برسم رسیدم؟
آیا واقعاً در مقابل بهایی که در زندگیم پرداخت کردم چیز ارزشمندی بدست آوردم؟