Menu
نویسنده مطلب : فرشید پناهی

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


با عرض سلام

مفهوم سیستم از دیدگاه مهندسی یک مفهومی می باشد که پارامترهای بسیاری بر روی آن می توانند موثر باشند و گاهی اوقات ما با سیستم های روبرو هستیم که خود شامل چندین زیر سیستم می باشد، یکی از سیستم های مهم هر کشوری سیستم آموزش و پژوهش آن می باشد، در این سیستم سیاست های کلانی که توسط وزارت خانه ها ابلاغ می شود به زیر مجموعه های خود را می توان نقاط کلیدی در نظر گرفت و مجریان این سیاست ها را اعم از اساتید و سایرین را که در این حوزه مشغول به خدمت هستند را نقاط اهر می در نظر گرفت و آنچه که به عنوان خروجی مشاهده می کنیم اعم از دانشجو تالیفات و مقالات و… را ناقط مرزی این سیستم در نظر گرفت، اما یک پرسش در این بحث مطرح می شود چرا نظام آموزشی و پژوهشی ایران در دنیا چندان مطرح نیست و چرا تا کنون کسی از ایران با وجود افراد برجسته دانشگاهی موفق به کسب جایزه نوبل نشده است؟ پاسخ را باید در سیسات های کلان اعمالی و شرایط حاکم بر تدوین آنها جستجو کرد، کسانی که این سیاست ها را تدوین می کنند بسیار انسان های کارآزموده ای هستند پاسخ اصلی در شرایط حاکم بر تدوین این سیاست های کلان می باشد.