Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


پایان دوره موسسه زبان
از شما انتظار می رود در پایان این دوره بتوانید آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون ایلتس و تافل را داشته باشید.

از شماانتظار میرود بتوانید متون عمومی انگلیسی را به راحتی مطالعه نمایید.