Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

تسلی بخشی های فلسفه (آلن دو باتن)


سلام دوستان عزیزم

من هم در جستجویی برای آشنایی با این کتاب و نویسندش به این مطالب رسیدم که دوست داشتم با شما به اشتراکش بذارم.

آلن دوباتن در بخشی از کتاب می گه؛ نیچه فیلسوف مشقت.

نیچه از جمله فیلسوفانی است که از نظر دوباتن دریافته است که کسانی که خواهان احساس رضایت خاطر هستند باید از هرگونه سختی استقبال کنند.

از دید نیچه هیچکس نمی تواند به جایی برسد و یا عاشق بزرگی باشد بدون اینکه درد ، اضطراب ، حسد و تحقیر را درک و تجربه نکرده باشد.

از نظر نیچه مسیری که انسان را از میان مایگی به ارتفاعات رضایت بخش رهنمون می شود، از دامنه های درد و اندوه می گذرد.

نیچه می گوید: بزرگترین بیماری بشر از رهگذر مبارزه با بیماری هایش پدید آمده و داروهای به ظاهر شفابخش به مرور اوضاع را وخیم تر از آنی کردند که قرار بود از میان برود.

همچنین از ویژگی های خود نویسنده – آلن دوباتن – می شود گفت که او فیلسوف رابطه و عشق است. نویسنده ای خود درمانگر و دارای ذهنی تصویری.
از دیگر کتابهایش جستارهایی در باب عشق و معماری شادمانی و هنر سیر و سفر است.