Menu
نویسنده مطلب : خالد شکوهی

مطلب مورد بحث:

دوره اصول و فنون مذاکره و تکنیک های مذاکره


شاید یکی از مهمترین لازمه های پیشرفت شغلی، دانستن اصول مذاکره است.

مذاکره به معنی این که من داشته هایی دارم که ممکن است به درد تو بخورد و خودم زیاد به آن احتیاج ندارم و تو داشته هایی داری که زیاد به آن احتیاج نداری ولی به درد من می خورد.

بیا و داشته هایمان را باهم عوض کنیم.

ممکن است تو تصور کنی که داشته هایت را می خواهی و هنر من به عنوان مذاکره کننده این است که تو را مجاب کنم که داشته های من بیشتر از داشته های خودت به دردت می خورد.