Menu
نویسنده مطلب : علی سیدصدر

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


من باز هم از مجموعه خودمان مثال بزنم تا شاید بیان این مطالب برای شما راه گشایم باشد. ما به عنوان یک شرکت کوچک خدماتی بازرگانی در موقعیت فعلی با مشکلات مالی عدیده ای دست به گریبان هستیم. مشتریان ما همگی یا سازمانها و ادارات دولتی هستند یا شرکتهای خصولتی . در حال حاضر ما مجبوریم بصورت اعتباری با مشتریان خود کار کنیم. تاخیر در پرداخت برای ما بسیار مشکل ساز است. راه حل : فروش نقدی . این راه حل شاید در بازده زمانی کوتاه مدت مشکل مالی شرکت را حل کند اما آیا در دراز مدت نیز کارساز است؟ محدوده اثر: ممکن است همانطور که گفته شد در کوتام مدت برای بخش مالی مناسب باشد اما آیا برای حوزه فروش هم مناسب است یا موجب از دست دادن مشتریانمان و در نتیجه کاهش درآمد شو؟ راهکار پوست موزی: شاید ما توپ را از زمین مالی به زمین فروش انداخته ایم بدون آنکه مشکل را حل کرده باشیم.