Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

کتاب ساختن برای ماندن | جیم کالینز و جری پوراس


سوال اول: به نظرم تحقیقات خوبی هستند چون می خواهند رمز موفقیت و ماندگاری شرکتها را بفهمند ولی قبلش لازمه که مدل ذهنی شرکتها بررسی شود و بر اساس مدل ذهنی، رفتار و محیط آن شرکت به چالش کشیده شود. یکی از خطاهای آن می تواند این باشد که ما فقط به رفتار و محیط های این نوع شرکتها دقت کنیم و از آنها پیروی کنیم در صورتی که این نوع شرکتها در ابتدا بر اساس مدل ذهنی موسس آن ایجاد شده و دلایل زیادی می تواند در ماندگاری آنها تاثیر داشته باشدو لازمه در آغاز مدل ذهنی بررسی شود و سپس رفتار و محیط آن شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.

سوال دوم: به نظرم برای ماندگاری لازمه اول متمایز باشند. وقتی نسبت به بقیه متمایز هستند و فاصله زیادی بین محصول تولیدی آن شرکت و محصول سایر شرکتها وجود دارد. در آن صورت اگر مدیران آن شرکت هم عوض شوند چون متمایزند و مدیران بعدی هم تلاش میکنند که متمایز بودن خود را نشان دهند باعث ماندگاری آن شرکت می شوند.

سوال سوم: صنعتی که من در آن خدمت میکنم بخش خدمات در سیستم دولتی است که علاوه بر شرایط عمومی پذیرش آن، تجربه نقش مهمی در ماندگاری آن دارد که تجربه بالا باعث می شود که علاوه بر اتجام کارهای اداری با کارایی بیشتر، رضایت شخصی را نیز افزایش دهد که در حال حاضر افق زمانی۱۲ ساله را لازم میدانم که به دلیل آشنایی با متمم این افق زمانی برای ماندگاری کاهش یافته است و زودتر می توان به موفقیت رسید.