Menu
نویسنده مطلب : مجید.پ

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و مهارت انجام کارهای مهم بی‌خاصیت


ترغیب کارکنان  جهت ارائه پیشنهادات با مشخص کردن جایزه و پاداش بابت پیشنهادات برتر جهت افزایش فروش ولی در مقابل عدم استفاده و توجه به پیشنهادات میتونه یک کار مهم ولی بی حاصلو بی خاصیت باشه

 

اینگونه موارد انگیزشی مهم ولی بی خاصیت در اکثر سازمانها  وجود دارد.