Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)


شرکتی رو میشناسم که در یکی از نقاط گران و لوکس تهران، دفتری بزرگ و مجلل تهیه کرده و از لحاظ ظاهری بسیار لوکس یا اصطلاحا باکلاس است اما میزان دانش مدیریت مدیر عامل بسیار کم بوده و هیچ تجربه ای اقتصادی ندارد و صرفا بخاطر رابطه در این منصب قرار گرفته است.

به خاطر این بی تجربگی و عدم هماهنگی با کارکنان، هر ماه شاهد این هستم که یکی از کارکنان از شرکت استعفا می دهد. چون توان ارتباطی مناسبی هم با مشتریان ندارد، دچار مشکل مالی زیادی شده است. گرچه دفتر کاری بسیار گران و مجلل است اما دانش مدیریتی بسیار ضعیف است.

مثالی دیگر در مورد برخی دانشگاه های ماست. گرچه بهترین اساتید را انتخاب می کنند و از طریق کنکور درس خوان ترین ها را، اما در عمل میبینیم که خروجی این دانشگاه در کمک به جامعه و اقتصاد چندان مفید نبوده. بهترین اساتید، بهترین دانشجویان، بیشترین بودجه و امکانات، اما اینها در کنار هم و ارتباط با هم خوب عمل نمی کنند و صرفا ممکن است بهترین در نمره گرفتن و اعداد کنکور باشند. از طرفی شاهد این هستم که برخی دانشگاه ها با رتبه های متوسط تر، تاثیرات خوبی در خروجی خود داشته اند.