Menu
نویسنده مطلب : مینا سالاری

مطلب مورد بحث:

نیاز در ذهن یک مشتری


ثبت نام در یک کلاس ورزشی:

– از اینکه هیچ فعالیت ورزشی ندارید ناراحت هستید و نگران سلامتی خود از سویی  با توجه به مشغله کاری و دوری محل کار از محل زندگی  و کمبود وقت ناشی از آن, افزوده شدن یک برنامه به برنامه هایتان را دوست ندارید و دچار تعارض اجتناب- اجتناب می شوید.

– تصمیم می گیرید برای حفظ سلامتی در یک کلاس ورزشی ثبت نام کنید اما تصمیم گیری در خصوص اینکه چه رشته ورزشی و در چه محلی شما را دچار تعارض خواستن- خواستن می کند.

– در یک باشگاه ورزشی در نزدیک محل کار و در طول هفته می توانید در کلاس شرکت کنید اما در روزهای مذکور دیروقت به منزل می رسید و در انجام کارهای روزمره دچار مشکل خواهید شد که این موضوع شما را دچار تعارض خواستن- اجتناب می کند.

صحبت کردن از تاثیر ورزش در شادابی و کسب انرژی بیشتر برای فعالیت های روزمره, سوال پرسیدن در خصوص شرایط مشتری و فهمیدن اصلی ترین دغدغه او و ارائه راهکار مثلا انعطاف پذیری برنامه برای افراد شاغل برای طول هفته و پایان هفته و پیشنهاد شرکت در کلاس بصورت تک جلسه تا مشتری راحتتر بتواند برای شرکت در دوره های کامل تصمیم بگیرد, از راهکارهای تشویق مشتری می تواند باشد.