Menu
نویسنده مطلب : مصطفی فتوحی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با اینکه به نظر من تردید زیاد به خصوص بعد از اینکه تصمیمی گرفتیم میتواند برخی نکات منفی در زندگی انسان داشته باشد اما پرسیدن این سوالات قبل از تصمیم گیری میتواند خیلی مفید باشد.

آیا ۱۰ سال آینده از تصمیم امروز خود راضی خواهم بود؟

آیا این تصمیم میتواند بیش از ۷۰ درصد خواسته های مرا برآورده کند؟

آیا تغییر به من کمک خواهد کرد؟