Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


من در ابتدا به استفاده از تعمیم فکر کردم و کامنت هم گذاشتم  ولی دیدم نمیشه چون دایره و مستطیل تو همشون هست و همین طور رنگ ها ….بعد به خارج از باکس فکر کردن پرداختم مثه اینکه ازشون بپرسیم…!

ولی شباهتی که هر گروه دارن اینه که

گروه آلفا همه روی قسمت صاف پاهاشون ایستادن و گروه بتا روی قسمت زاویه دار پاهاشون .