Menu
نویسنده مطلب : مجیبه

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی و هیجانی

اینکه پرستاری به بیماری که همراه نداره توجه بیشتری داشته باشه

اینکه معلمی سایر توانایی‌های خوب دانش‌آموزی که در درس ضعیفه رو پر رنگ کنه

اینکه اسم پسرک فال‌فروش رو بپرسی و جویای مدرسه رفتن و خانواده‌اش بشی

اینکه احوال همسایه سالمندت رو جویا باشی

حمایت ابزاری و فیزیکی

اینکه خانواده‌ها گاهی مراقب نوه‌ها باشند

اینکه فرزندان خریدهای خانواده رو انجام بدن

اینکه دوستی رو به دوره آموزشی یا همایشی دعوت کنی

حمایت اطلاعاتی

اینکه نرم‌افزاری رو برای بیشتر شدن سرعت کار به همکارت معرفی کنی

اینکه درباره شرایط زندگیت به دوستی که قصد مهاجرت داره اطلاعات بدی

حمایت در ارزیابی و شناخت

اینکه وقتی کارت رو از دست میدی خانواده و دوستان برای شروع دوباره حمایتت کنند

اینکه زوجی که صاحب فرزند نمیشن و از طرف خانواده‌ها تحت فشار هستند رو همراهی کنی و به پزشک و مشاور معرفی کنی