Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


یکی از کارهای روتین روزانه من، مطالعه کتابی به زبان انگلیسی حداقل به مدت نیم ساعت است.

موقع انجام دادن این کار، تمایل بیشتری به چک کردن گوشی و یا انجام هر فعالیت خوشایند دیگری داشتم.

اخیرا برای انجام این کار از پشت میز کار خودم بلند شده و به جای دیگری می‌روم و جز یک زمانسنج و کتاب، ابزار و وسیله دیگری با خودم برنمی‌دارم و همچنین تا نیم ساعت تمام نشده، اجازه نزدیک شدن به میز کار و کامپیوتر و گوشی خودم را ندارم.

این اقدام باعث شده است که تمرکز بیشتری بر مطالعه در آن نیم ساعت داشته باشم و تا حد زیادی به تعهدی که به خودم داده‌ام، پایبند بمانم.