Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

رفتار رقابتی در مذاکره چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟


۱- چه موارد دیگری را به عنوان نمونه‌های رفتار رقابتی در ذهن دارید که در فهرست بالا وجود ندارد؟
*تاکید بر جایگاه و مقام
*یه سخره گرفتن
*تحریک کردن طرف مقابل به واکنش هایی مثل عصبانی شدن و توهین کردن و سپس امتیاز گزفتن
* خود را بیش از حد خونسرد وبی تفاوت نشان دادن

۲- چه موارد دیگری را به عنوان ریشه‌های شکل‌گیری رفتار رقابتی می‌شناسید یا حدس می‌زنید؟
* خود را برتر دانستن در همه موارد
*درگیری و تنش های خانوادگی
*تحت فشار قرارگرفتن