Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

انواع خشونت در رابطه با دیگران


سلام به دوستان

فکر می کنم بکار بردن واژه خشونت نرم برای این رفتارها چندان هم بی تناسب نباشد هر چند که گاهی بسیار دردناک تر از خشونت های سخت و فیزیکی هستند چون اغلب چه به صورت کلامی یا عملکردی بروز پیدا کند، به ذهن و روان طرف مقابل آسیب می رساند.

نمونه هایی از رفتارهای خشن نرم از منظر من عبارتند از:

* زمانی که در یک رابطه، حریم و حرمت شخصیتی، روان و آبروی افراد مورد تهدید واقع شده و حیثیت آنان به چالش کشیده می‌شود.

*در یک فرایند فرسایشی، توانایی‌های فرد زیر سؤال رفته و احساسات وی تمسخر شود.

* برخوردهایی از قبیل بی‌توجهی متعمدانه (جواب سلام یا پیام دوستی را که با ذوق و شوق سراغ ما را گرفته است تعمدی ندادن)، تحقیر شخصیت، اعمال تبعیض، موجبات حرص‌دادن و حرص‌درآوردن به‌ منظور به ستوه آوردن فرد (بوق زدن ممتدی که به قصد خردکردن اعصاب راننده‌ای دیگر به کار می‌رود)

* محبت و دلسوزی های شرطی شده و با منت گذاری کلامی و زبان بدن (یادآوری مکرر اینکه اگر من نبودم …..، این کار را فقط بخاطر شخص تو انجام دادم و ….)

* در جمع بی تفاوتی رفتاری و کلامی کردن و در واقع شرایط گفتگو را طوری شکل دادن که هویت و وجود دیگری به نوعی انکار شود.